اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس آماده سازی و تنظیم مواد 1 رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس آماده سازی و تنظیم مواد 1 رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری و مدیریت دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و کتابداری و مدیریت دولتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده اس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی سازمان ها رشته علوم اجتماعی و مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی سازمان ها رشته علوم اجتماعی و مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است....

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته بازرگانی و حسابداری و دولتی دانشگاه پیام نور (جدید)

دانلود نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته بازرگانی و حسابداری و دولتی دانشگاه پیام نور (جدید) ،با فرمت PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 رشته مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 رشته مدیریت صنعتی و بازرگانی و حسابداری دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس ادله اثبات دعوا رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس ادله اثبات دعوا رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 5 رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس حقوق مدنی 5 رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مقدمه علم حقوق رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اقتصاد آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس اقتصاد آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل