فایل های دسته بندی کتابداری - صفحه 1

زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 108صفحه می باشد.کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشدرشته (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

بهترین مجموعه تست آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این مجموعه تست درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 122صفحه می باشد. ویژه کنکوریها - به همراه پاسخنامه تشریحی است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

آشنایی با سازماندهی منابع ، مطلب آموزشی و کتاب مناسبی برای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بوده که در 111 صفحه تهیه شده است این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت می باشد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

آشنایی با منابع و خدمات مرجع ، مطلب آموزشی و کتاب مناسبی برای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بوده که در 122 صفحه تهیه شده است این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 106صفحه می باشد.کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشدرشته (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این فایل درقالب پی دی اف قابل ویرایش، آماده پرینت در 314 صفحه می باشد. ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این فایل درقالب پی دی اف قابل ویرایش، آماده پرینت در 193صفحه می باشد. ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 97صفحه می باشد. ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آمار و روشهاي کمی در کتابداري(قسمت اول)

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 242صفحه می باشد. ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی