فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

تحقیق حل مسائل برنامه ريزي خطي و درجه دوم بوسيله مدلهاي شبكه هاي عصبي

فصل اول مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي 1-1 مقدمه در ساليان اخير شاهد حركتي مستمر، از تحقيقات صرفاً تئوري به تحقيقات كاربردي بخصوص در زمينه پردازش اطلاعات، براي مسائلي كه براي آن ها راه حلي موجودنيست ويا براحتي قابل حل نيستند بوده ايم. با عنايت به اين امر، علاقه فزاينده اي در توسعه تئوريك سيستمهاي دنيا م

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حد و پيوستگي

حد و پيوستگي حد متغير، متغير X و عدد ثابت a را در نظر مي گيريم اگر x بي نهايت به a نزديک شود (از سمت چپ يا راست) بطوريکه فاصله x تا a از هر عدد بسيار کوچکي مانند e ( اپسيلون) کمتر شود ولي x بر a منطبق نگردد در آنصورت مي گويند x به سمت a ميل مي کند و يا به عبارت ديگر، حد x برابر a ميباشد، که در شکل ز

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جستجوي نطام يافته اي به منظور كشف حقايق و ارزيابي فرضيه ها

روش تحقيق: به معناي كلي پژوهش را مي توان جستجوي نطام يافته اي به منظور كشف حقايق و ارزيابي فرضيه ها تعريف كرد. مجموعه قواعدي كه براي كشف حقايق ارزيابي يك فرضيه درعلوم مختلف بكاربرده مي شوند را روش تحقيق آن علم مي ناميم. درتحقيق هاي تجربي كه با استفاده از تكرار آزمايشها يا جمع آوري اطلاعات انجام مي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توزيع هاي احتمالي گسسته

مقدمه در حالي كه اغلب تعيين توزيع احتمالي براي يك متغير تصادفي معين مفيد است، بسياري مواقع در استنباط آماري و تصميم‎گيري توابع احتمالي متغيرها داراي يك فرم هستند. در چنين مواردي استفاده از نظريه توابع احتمالي شرح داده شده در فصل پنجم براي به دست آوردن نتايج كلي در مورد توزيع احتمالي مثل ميانگين و وا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد

آزمايشهاي دو عاملي: طرحهاي آزمايشي با بيش از يك گروه: آزمايشهاي فاكتوريل يا طرحهاي فاكتوريل اگر محققي بخواهد همزمان تاثير چند گروه تيمار را در ميزان محصول آزمايش بررسي نمايد بايستي از طرحهاي كه تركيبي از تيمارها را در نظر مي گيرند استفاده كنند اين طرحها معمولاً آزمايش فاكتوريل ناميده مي شود. زيرا تك

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعریف و تاریخچه توابع

خواص توابع توابع می‌توانند: • زوج یا فرد باشند. • پیوسته یا ناپیوسته باشند. • حقیقی یا مختلط باشند. • اسکالر یا برداری باشند. توابع چند متغیره یک تابع ممکن است بیشتر از یک متغیر داشته باشد برای مثال یک تابع از f است که دارای سه پارامتر x,y,z است که یک ارزش را برای تابع تولید می‌کنند. از تواب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تحقیق آماری بررسی جمعیت یک روستا

فهرست: مقدمه جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها جدول فراوانی ها نمودار فراوانی ها ارزیابی مشکلات نتایج بخشی از متن تحقیق: ارزیابی مشکل: - در این پروژه من به دلیل زیاد بودن حجم کار نتوانستم اطلاعات را از طریق پرسش نامه یا مصاحبه جمع آوری کنم ، به همین دلیل اطلاعات و داده های آماری را از

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توابع مثلثاتي

ارتفاع مثلث ALTITUDE OF A Triangle هر ارتفاع مثلث، پاره خطي است كه يك سر آن يك رأس مثلث، و سر ديگر آن، پاي عمودي است كه از آن رأس بر ضلع مقابل به آن رأس فرود مي‎آيد؛ مانند ارتفاع هر مثلث، سه ارتفاع دارد، ، و كه در يك نقطة مانند به نام مركز ارتفاعي مثلث همرسند. اندازة ارتفاعهاي ، و را

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاریخچه عدد صفر

یکی از معمول ترین سئوالهائی که مطرح می شود این است که: چه کسی صفر را کشف کرد؟ البته برای جواب دادن به این سئوال بدنبال این نیستیم که بگوئیم شخص خاصی صفر را ابداع و دیگران از آن زمان به بعد از آن استفاده می کردند. اولین نکته شایان ذکر در مورد عدد صفر این است که این عدد دو کاربرد دارد که هر دو بسیار م

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی