فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

نمونه سوال درس مباني علم حقوق رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مباني علم حقوق رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی و اجتماعی رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی و اجتماعی رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مدیریت تعاونی ها رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس مدیریت تعاونی ها رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شیوه های مطالعه رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس شیوه های مطالعه رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس تاریخ ادبیات 1 رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس تاریخ ادبیات 1 رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت اس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اداره کتابخانه رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس اداره کتابخانه رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه رشته مدیریت دولتی و حسابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )

دانلود نمونه سوال درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه (اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی) رشته مدیریت دولتی و حسابداری دانشگاه پیام نور ( جدید ) ،با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی