فایل های دسته بندی پروپوزال - صفحه 1

پروپوزال رشته مهندسي كشاورزی گرایش علوم و صنايع غذايي با موضوع استافيلوكوكوس

دانلود پروپوزال رشته مهندسي كشاورزی گرایش علوم و صنايع غذايي با موضوع استافيلوكوكوسفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 13این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مهندسي كشاورزی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مهندسي كشاورزی گرایش علوم و صنايع غذايي با موضوع استافيلوكوكوس

دانلود پروپوزال رشته مهندسي كشاورزی گرایش علوم و صنايع غذايي با موضوع استافيلوكوكوسفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 13این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مهندسي كشاورزی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع مسیر یابي در شبكه هاي موردي سیار

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع مسیر یابي در شبكه هاي موردي سیارفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 13این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.( ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع تشخیص احساسات از روی گفتار با FPGA

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع تشخیص احساسات از روی گفتار با FPGAفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 14این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است....

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع نرم افزار مترجم هوشمند

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع نرم افزار مترجم هوشمندفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 9این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده ا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع پياده سازی الگوريتم

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع پياده سازی الگوريتمفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 24این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.( مناسب برای در...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع مراکز داده مبتنی بر ابر

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع مراکز داده مبتنی بر ابرفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 17این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع سيستم بانکداری با استفاده از الگوريتم های دسته بندی و تکنيک

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع سيستم بانکداری با استفاده از الگوريتم های دسته بندی و تکنيکفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 13این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع شبکه هاي بين خودرويی مبتنی بر راديو شناختی

دانلود پروپوزال رشته کامپیوتر با موضوع شبکه هاي بين خودرويی مبتنی بر راديو شناختیفرمت فایل : PDF غیرقابل ویرایش.تعداد صفحه: 9این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته کامپیوتر میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش ش...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی