فایل های دسته بندی Ajax - صفحه 1

نمونه مسايل آجاكس

نمونه مسايل آجاكس شامل موارد زير است : 1- توضيح مختصري درباره آجاكس 2- برنامه ای بنویسید که بااستفاده از آجاکس در زمان ورود رمز بتواند درست بودن یا اشتباه بودن آن را تشخیص دهد .

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل