فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب

آموزش روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب به همراه فایل متلب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب درونیابی لاگرانژ همراه با M-File

کد متلب درونیابی لاگرانژ همراه با M-File؛ توضیحات: این فایل شامل کد درونیابی لاگرانژ در متلب بهمراه فایل توضیحات،چگونگی نوشته شدن کد ، خروجی گرفتن ، اصلاح و .... می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی وفازی در نرم افزار متلب

پاورپوینت آموزش تصویری اجرای شبکه عصبی وفازی در نرم افزار متلب؛ توضیحات: در این فایل خریداران میتوانند با نحوهی اجرای دو مدل اشنا شوند.در ابتدای اجرای هر روش نیز توضیحاتی اورده شده است ودر مراحل بعدی با استفاده از تصویر نحوه ی اجرای دومدل به صورت گرافیکی در نرم افزار متلب اورده شده است.که میتواند به

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر( شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab)

شبیه سازی مقاله پردازش تصویر تومور مغزی با متلب ، عنوان مقاله شبیه سازی شده: Brain Tumor Segmentation and Its Area Calculation in Brain MR Images using K-Mean Clustering and Fuzzy C-Mean Algorithm

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه پروژه تشخیص رنگ با متلب

توضیحات: این برنامه رنگ مورد نظر را تشخیص داده و آن را در زمینه سیاه با رنگ سفید جدا میکند. این برنامه شامل سه فایل متلب است که به سه بخش جداگانه تقسیم شده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل