فایل های دسته بندی کلاس دوم دبستان - صفحه 1

پاورپوینت کلمه های مخالف

این درخت بلند است این درخت کوتاه است. این گل زیبا است. این گل زشت است .

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبحث زندگی ما و گردش زمین 2 علوم تجربی دوم دبستان

درس در یک نگاه : از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تامین می شود تفاوت جهت تابش خورشید به زمین باعث می شود که زمین یکنواخت گرم نشود. زیرا در زمستان نور خورشید به طور مایل و در تابستان به صورت مستقیم به زمین می تابد .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دوستان ما درس هفتم فارسی دوم ابتدایی

چه گندم های زرد قشنگی ! این گندم ها را چه کسی کاشته است ؟ ........همان........ کوشایی که دوست ماست. چه نان گرم و خوش مزه ای!چه کسی آن راپخته است ؟ .........،همان ........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمون های عملکردی

روش سنجشي است که در آن يادگيرنده با انجام تكاليف واقعي يا مشابه با زندگي واقعي توانايي خود را در استفاده از دانش و مهارت هاي آموخته شده براي استدلال، حل مسأله، توليد محصول و يا اجراي يك مهارت ويژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده ي عملكرد کيفيت آن را توصيف و مورد قضاوت قرار ميدهد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم فارسی دوم ابتدایی

درس در یک نگاه حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد واقع شده است . ما وقتی به شهر مشهد می رویم به زیارت امام رضا هم می رویم . در آن جا زیارت می کنیم و نماز می خوانیم و برای خود و دیگران دعا می کنیم .در حرم امام رضا (ع) کبوتر های زیادی وجود دارند که هر کس به زیارت می رود برای آن ها گندم می برد تا کبوتران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

فعالیت: از بچه ها می خواهم که دسته های یکی وده تایی خود را روی میز بگذارند و ما عدد هایی رامی گوییم آنها باجدا کردن روی طلق می گذارند وآن را در داخل جدول برده و می نویسند سپس بیرون جدول هم با رقم و حروف می نویسند . فعالیت: دانش آموز مضارب ده را می آموزد .یعنی در واقع کلاس اول یادگرفته است. در این جا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش سوم ریاضیات پایه دوم دبستان

ریاضیات پایه دوم بخش سوم اشکال هندسی معرفی اشکال هندسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چگونه یک نماز دو رکعتی بخوانیم؟

چگونه یک نماز دو رکعتی بخوانیم؟

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اشکال هندسی ریاضی دوم دبستان

در شکل های قبل مشاهده کردید که تعداد ضلع ها و گوشه ها با هم برابر هستند. بنابراین با داشتن تعداد ضلع یا گوشه می توان تعداد گوشه یا ضلع چندضلعی را تشخیص داد. مثال: یک 86 ضلعی چند گوشه دارد؟ 86 گوشه مثال: اگر شکلی 54 گوشه داشته باشد، چند ضلع دارد؟ 54 ضلع

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی