فایل های دسته بندی کارورزی - صفحه 1

گزارش کارورزی 1 موضوع مشاهده تاملی و مسئله شناسی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 1 موضوع مشاهده تاملی و مسئله شناسی ( دانشگاه فرهنگیان )،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 20 فهرست مطالب:مقدمهتوصیف موقعیت ها فیزیکی-ساختاری –عاطفی-آموزشیشناسایی اجزا و رابطاستنباطشواهدتبین علت یابیپیشنهاداتنتیجه گیریمنابعبخشی از این ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )،با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این کارورزی :محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک)آموزش مهارت پنجه والیبالپیامد یادگیری:دانش آموزان در پایان بتوانن...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارورزی 3 رشته فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 3 رشته فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )،با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این کارورزی :محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک):مهارت پرش طولپیامد یادگیری:دانش آموزان پرش طول را بشناسند و...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )،با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این کارورزی :محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک):آموزش مهارت پرتاب نیزهپیامد یادگیری:دانش آموزان بتوانند در پایان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )،با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این کارورزی :پیامد یادگیری:دانش آموزان در پایان آموزش بتوانند پاس مستقیم هندبال را درست اجرا کنندمراحل شرح تکال...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )،با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این کارورزی :محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک):آموزش مهارت ساعد در والیبال پیامد یادگیری:   &nbs...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود گزارش کارورزی 3 فرم ج چارچوب تهیه طرح آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )،با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این کارورزی :مراحل شرح تکالیف یادگیری/ تکالیف عملکردی به تفکیک مراحل محدوده زمانی مواد/ منابع یادگیری...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس قرآن سوره ی اعلی چهارم دبستان ( جدید )

دانلود طرح درس قرآن سوره ی اعلی چهارم دبستان ( جدید )،با فرمت word و در 4 صفحه قابل ویرایش.قسمتی از این طرح درس :هدف نویسی : اهداف کلی : آموزش قرآن چهارم دبستان هدف جزیی : جلسه ی دوم سوره ی اعلی اهداف رفتاری : 1 ) ت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی با موضوع استفاده از روش سنتی وفعال با فناوری به تدریس معادله هفتم( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود درس پژوهی با موضوع استفاده از روش سنتی وفعال با فناوری به تدریس معادله هفتم( دانشگاه فرهنگیان ) ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 54توضیحات این فایل :این فایل اقدام پژوهی کاملا استاندارد بوده، و در آن اصول و قواعد نگارشی رعایت شده است.من...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی